Извозване на боклук – какво е нужно за това

Когато всичко стане ясно с видовете боклук, възниква въпросът за извозването на боклука и местата на неговото съхранение.

Оборудване за сметосъбиране

Бункерните камиони – контейнерите за боклук, ще осигурят чистотата на градските улици.

Премахването на боклука в бункери и контейнери, монтирани на шаси на автомобил, се извършва от комунални услуги в продължение на много години.

Следващият модел за събиране на боклук е контейнеризиран. В дворовете бяха монтирани 6-8 метални резервоара. На всеки няколко дни автоплатформа със стрела на кран и манипулатор събираше и извозваше кофите боклука. След това персоналът на извозващата фирма монтираха нови. Този метод не е бил по -евтин по отношение на горивото (нямаше уплътнителни механизми в резервоарите), не изключва избора на лопата и запазва елегантността на картината. Приблизително по същото време са се появили механизми за преобръщане с манипулатори, позволяващи изпразването на контейнерите. Сложността на управлението, ниската ефективност на претоварване, малкият капацитет на органа също предизвикаха оплаквания от граждани и общини.

Днес комуналните услуги успешно прилагат и двете идеи за събиране на твърди отпадъци – натрупване / събиране на отпадъка  в контейнери и ежедневно извозване на боклука. В същото време, благодарение на новите технологии, улиците и дворовете на градовете придобиха много добра естетическа и хигиенна привлекателност, спокойствие и сигурност за здравословно живеене на населението.

Организирано изхвърляне на отпадъци или извозване на боклук

Организираното извозване на отпадъци е система за събиране и транспортиране на битови отпадъци от жилищни сгради. Офиси и предприятия до конкретно място за преработка. Предприятията, които предоставят експортни и преработващи услуги, се определят въз основа на открит търг за период не по -дълъг от 5 години във всяка износна зона поотделно. Отделно се провежда състезание за поддръжка на заровени резервоари, във връзка с техническите характеристики на изпразването им. Това е сериозна и отговорна работа, осигуряваща гарантирана чистота и сигурност в големия град.