Огнеупорни бои и как ни пазят те?

Огнеупорни бои представляват маса, способна на спонтанно втвърдяване. Тя на практика се получава чрез смесване в определени пропорции на такива съставки като: огнеупорен пълнител (вермикулит, пухкав азбест, каолинова вата, перлит, талк), оцветяващ пигмент, течен калий или силикат стъкло, добавки. Съставките са изброени в низходящ ред по важност. 

Основно химическият състав на  всички огнеупорни бои се състои от пълнител, пигмент и свързващо вещество (течно стъкло). Цветният пигмент придава на сместа желания нюанс или цвят, благодарение на пълнителя боята има незапалими свойства, а свързващото вещество образува равномерен филм при изсъхване.

Как се произвеждат?

Огнезащитните бои се произвеждат в дветарни опаковки. Непосредствено преди самата употреба съдържанието на двата контейнера се смесва: сухата смес и свързващото вещество. В някои случаи (например за боя на водна основа) е възможно да се добави и чиста вода, но не повече от 15% от цялата смес. Получената маса е подходяща за следващите 6-12 часа.

Как се работи с огнеупорни бои?

Огнезащитното покритие е бариера пред непрекъснато растящия пламък. Огнезащитните бои изпълняват редица функции, резултатът от които е защитата на материала или конструкцията: 

  1.  Забавят или предотвратява запалването. 
  2. Намаляват опасността от пожар. 
  3. Помагат за намаляване на разпространението на огъня по повърхността на материала. 
  4. Абсорбират топлината от разлагането. 
  5. Отделят газове или отделя вода (в зависимост от вида). 
  6. Ускоряват появата на слой кокс (въглища). 
  7. Лесно се възстановяват (достатъчно е да се боядиса отново). 
  8. Не се изискват професионални умения. 
  9. Декорират помещението или конструкцията. 
  10. Според принципа на огнеупорното действие огнезащитните бои се разделят на два основни вида: 

* При запалване ненабухващите бои се превръщат в един вид стъкловиден слой, който предотвратява продължаването на запалването. Според механизма на работа те са много подобни на огнезащитни (импрегниране), но имат и декоративна функция (цветна декорация). 

* Набъбващите огнезащитни бои под въздействието на силните температури могат да се увеличат от 10 до 50 пъти. Разширеният слой пяна, който се образува от газовете, отделяни при горенето, изолира повърхността, като по този начин я предпазва от сериозни щети. Между другото, в сравнение с предишния тип, набъбващите материали са най-ефективни по отношение на борбата с пожара и неговите последствия.