Топологията на процеса по дистанционно отчитане на показанията на водомера

Топологията на процеса

По дистанционно отчитане на показанията на водомера изглежда по следния начин:

-образуване на импулси при разходомера;

-предаване на сигнал към вътрешния адаптер, най-често разположен до измервателните уреди;

-приемане от вътрешен портал, обслужващ част от къщата, отчитания от възли на апартаментната мрежа;

-прехвърляне на информация към центъра за обработка на данни, това могат да бъдат както управляващи компании, така и водоразпределителни звена.

Системите за автоматизация за предаване на показани, т.е дистанционно отчитане на показанията на водомера не са евтини и се купуват от Наказателния кодекс или Асоциацията на собствениците на жилища по искане на жители на жилищна сграда. Броят на междинните модули зависи от:

-от местоположението на водомерите – в помещения със стени, които отслабват радиосигналите, се монтират допълнителни предавателни устройства;

-относно начина на предаване на сигнала.

Нашата фирма предлага система за отчитане на показанията на водомерите, както в автоматичен режим, така и с помощта на преносим радиомодул, управляван от колектор. И двата метода за четене на данни се извършват без участието на собствениците на жилища и Ви позволяват да получавате показания едновременно от голям брой апартаменти и сгради.

Бъдещето действително е с дистанционно отчитане на показанията водомера

Предпочитание при автоматизиране на предаването на данни от разходомери се дава на системи с радиоканал. Трябва да полагаме по -малко токови и захранващи кабели, автономните захранвания имат дълъг експлоатационен живот – до 10 години. Единственият недостатък на тези системи е високата цена, но има много предимства, които компенсират разходите.

Основните предимства на автоматичните системи:

  • Сваляне на показания от водомера в отсъствие на собственика на дома.
  • Зададеният интервал за сваляне на данни.
  • Едновременност на отчитане на показанията от всички измервателни устройства на етажната собственост.
  • Контрол върху извънредни ситуации, своевременно уведомяване на собственика и предотвратяване на катастрофално развитие на произшествието.
  • Проследяване на работата на разходомерите и опит за нарушаване на тяхната работа.
  • Придобиване на точни данни за определен период от време.
  • Намаляване на разходите за поддръжка на контролери.
  • Точно изчисляване на общите разходи за комунални услуги.
  • Възможност за получаване на данни за индивидуални разходи за домашни комуникации.